אתי שפירר

השינוי מתחיל בתודעה

אתי שפירר, דיאטנית קלינית ומאמנת בגישה הנרטיבית, בעלת תפיסה הוליסטית לפיה ה-well being שלנו תלוי בעבודה מקבילה על גוף ותודעה. לאור חיבורה העמוק לאימון הנרטיבי, נבחר סמל תמציתי שמשקף פריצה ממעגל סגור. אותו מעגל סיפורימחשבתי שאנו חוזרים עליו שוב ושוב בינינו לבין עצמנו, עד לרגע בו מצליח להתנסח סיפור חדש ומעצים, דרכו נחווה את עצמנו ואת חיינו באופן אחר. אתי מאמינה כי רק כאשר תודעתנו בריאה אנו יכולים לבחור בחירות בריאות יותר עבור עצמנו, ולהתמיד בהן