Miryam Spektor

Art Photography

מרים ספקטור היא צלמת משפחות ונשים במעגל החיים. הצילומים מתקיימים בסמטאות שכונת נחלאות הירושלמית, בשוק מחנה יהודה או בסטודיו ביתי, כשירושלים היא חלק בלתי נפרד מהזהות העסקית שלה. מרים מתעדת ברוך ובעדינות רגעים אותנטיים וקסומים ותמונותיה מתאפיינות בעריכה ייחודית ומלאת אור. משימת המיתוג הייתה ליצור ייצוג גרפי לניקיון, העדינות והרוך שמאפיינים את עבודותיה. מוטיב הציפור נבחר כסמל לחופש והתרוממות רוח וצויר ידנית. הרוך והרוחניות מתבטאים בקוויות עדינה, צבעים שקופים וגלישת צביעת הציפור אל מחוץ לקווי המתאר.