MonkeyMakers

סדנאות מייקינג

MonkeyMakers הוא מיזם מלא חיוך ואור, שמאפשר לילדים ונוער לחוות את המפגש בין מלאכה מסורתית לטכנולוגיה החדשנית ביותר דרך פעילות מייקינג. הפעילות מאפשרת להם לחשוב, לפתח ואף לייצר בעצמם מוצרים פיזיים שונים בתהליך שדומה למשחק במגרש משחקים- תהליך בו מותר ורצוי להשתובב, להתנסות, להצליח ולטעות, לייצר חיבורים חדשים ומפתיעים בין חומרים ובאמצעות טכנולוגיות שונות. משימת המיתוג הייתה להעביר את אותו יופי ואת אותה היצירה שנוצרים דווקא מההתנסות, המגע בחומר, השבירה והחיבור- לכן גם בעיצוב הרשתי לעצמי "ללכלך", למחוק, לסובב, לעקם ולאפשר לאותיות לשחק בינן לבין עצמן.