Piccolini

כמו גדולים

Piccolini הוא עולם ילדי שמאפשר ומעודד משחק ספונטני, חופשי ופנטזיוני. באמצעות ערכות בד מתוקות יכולים ילדים לחקות את פעולות המבוגרים הקשורות בטיפול בתינוק, ובכך להתחבר גם הם לעשייה המתרחשת בבית, או להתכונן להגעתו הקרבה של אח או אחות חדשים ולעבד סוגיות רגשיות שונות. משימת המיתוג הייתה להתחבר לאותו עולם של תום ופנטזיה ולייצג אותו באמצעות משחק שחלקו מציאות וחלקו נראה רק בדמיונה של הדמות.