Israelibox

Gift Boxes

IsraeliBox הוא מיזם ציוני צעיר אותו יזמה ומנהלת מאיה בלבן. IsraeliBox מאפשרת לאנשים ברחבי העולם להכיר את ישראל מקרוב באמצעות קופסאות הפתעה חודשיות, בכל חודש בנושא שונה וייחודי. הקופסאות מכילות פריטים הנרכשים מעסקים קטנים ועמותות חברתיות בארץ- דרכם מסופר הסיפור של ישראל והאנשים בה. משימת המיתוג הייתה להעביר את ישראל שמשוחררת (לרגע קטן) מקונפליקטים ומורכבויות, ישראל הקלילה, הצבעונית, השמחה, מלאת הנופים והטעמים- ישראל מעיניים של ישראלים. 

לאתר IsraeliBox
צילום: איה וינד